Privacy Policy

In dit document wordt uitgelegd welke informatie wordt verzameld, hoe wij daar mee om gaan en hoe je privacy is gewaarborgd. Wij raden je uitdrukkelijk aan deze Privacy Policy nauwkeurig door te lezen.
Door gebruik te maken van de website alufoto.nl (hierna: ‘Website’), bestellingen te plaatsen op de Website of je in te schrijven voor de nieuwsbrief verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze Privacy Policy.

De Website is een label  van  CompuColor V.O.F.
Alufoto is gevestigd in Haarlem aan de (2031BG ) Hulswitweg 31 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34191328.

Gebruik persoonsgegevens
Op de website worden de volgende gegevens verwerkt:

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. in het kader van de uitvoering van de dienstverlening en de door jou geplaatste bestellingen;
  2. om je per e-mail informatie (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief) te sturen over gelijksoortige diensten en al dan niet toekomstige diensten, alsmede van (toekomstige) diensten aangeboden door (toekomstige) groepsmaatschappijen van Alufoto, tenzij je daar tegen bezwaar hebt gemaakt;
  3. in het kader van de beveiliging van de Website en de dienstverlening van Alufoto;
  4. om op geaggregeerd en anoniem niveau online gebruiksstatistieken samen te stellen, zoek- en surfgedrag te analyseren, bij te houden, te kunnen raadplegen;
  5. in het kader van de uitvoering van eventueel op Alufoto van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;
  6. om de diensten op de Website beter af te stemmen op je wensen en behoeften, hiertoe kan je bijvoorbeeld per e-mail benaderd worden om deel te nemen aan een onderzoek ter verbetering van de producten en dienstverlening.

Op de website verzamelt Alufoto.nl gegevens met betrekking tot je (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. Alufoto.nl maakt hiervoor eveneens gebruik van je IP-adres en browsertype. De gegevens (inclusief uw IP-adres) worden uitsluitend gebruik voor algemene statistische doeleinden om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de website en onze dienstverlening. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie jou te identificeren.

Account
De Website biedt de mogelijkheid een persoonlijk account aan te maken. Op het moment dat je een account aanmaakt, wordt je gevraagd bepaalde gegevens over jezelf in te vullen. Een aantal gegevens zijn verplicht. Dit zijn je naam en achternaam, adres, je e-mailadres en je gebruikersnaam. De informatie die je verstrekt, kun je altijd aanpassen op de Website via de pagina ‘Mijn Profiel’. Log dan in met je gebruikersnaam en wachtwoord, wijzig wat je wil wijzigen en klik vervolgens op ‘opslaan’.

Nieuwsbrieven
Alufoto.nl verstuurt periodiek nieuwsbrieven tenzij je hebt aangegeven daar geen prijs op te stellen. Indien je nog geen klant bent bij Alufoto.nl en toch de nieuwsbrief willen ontvangen, dan kun je je daarvoor aanmelden op de Website. Indien je de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je dat online aangegeven met gebruikmaking van de pagina ‘Mijn Profiel’ op de Website. Uitschrijven voor de mailings kan ook altijd via de link in de e-mail nieuwsbrief.

Derden en jouw informatie
Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er sprake is van één van de volgende situaties:

-      de persoonsgegevens worden verstrekt aan Alufoto.nl in het kader van de uitvoering van je bestelling;

-      indien je betalingen verricht via de Website worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een betaling te kunnen uitvoeren verstrekt aan de financiële dienstverlener.

-      indien er sprake is van een wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld volgend uit een justitieel bevel of een uitspraak van een daartoe bevoegde rechter of autoriteit)

-      als je daarvoor toestemming hebt gegeven kan Print-Things.nl je berichten en informatie sturen over de onderwerpen die aansluiten op je interesses.

-      Alufoto kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners (bijvoorbeeld CompuColor V.O.F.), die als bewerker uitsluitend in opdracht van Alufoto zullen optreden. Met deze bewerker sluit CompuColor V.O.F. een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

Overdracht onderneming
Bij de groei, krimp en andere ontwikkeling van Alufoto kan het voorkomen dat de Website of een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Alufoto worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens van onze klanten worden overgedragen.

Links
De Website kan links bevatten waarmee je op de Website van een andere partij terecht komt. Vanzelfsprekend heeft Alufoto geen controle over de diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Deze Privacy Policy is niet op deze websites van toepassing. Alufoto sluit elke aansprakelijkheid voor de diensten en/of websites van derden uit.

Bescherming persoonlijke informatie
Alufoto neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht je inloggen op de Website controleer dan altijd of de verbinding tussen jouw computer en onze servers versleuteld is. Controleer ook regelmatig je wachtwoord en geef je wachtwoord nooit aan derden. Tevens maakt Alufoto bij de beveiliging van de verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures om er onder meer voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens.

Bekijk je gegevens
Je kunt je persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Dit kun je doen op de pagina ‘Mijn Profiel’ te vinden op de Website. Hiervoor moet je eerst inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Mocht je willen weten welke persoonsgegevens Alufoto omtrent je persoon verwerken of je gegevens willen veranderen, terwijl dit niet mogelijk is via je account of als je andere vragen hebt over het privacy beleid van Alufoto dan kun je contact opnemen met Alufoto. Onze klantenservice is telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur op 023-5343036 of via e-mail:[email protected].

Contactgegevens:
Alufoto
Hulswitweg 31
2031 BG Haarlem

De bovengenoemde adresgegevens kun je ook gebruiken als je gegevens wilt veranderen en dat niet mogelijk is via je account.

Cookies
De Website maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak alufoto.nl wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. De Website gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door je computer worden gedownload als je www.alufoto.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. Je kunt je eigen browser zo instellen dat je een bericht krijgt voordat een website een cookie naar je computer stuurt en/of je deze al dan niet accepteert. Het uitzetten van cookies kan je gebruik van onze website en diensten echter wel beperken. Lees meer over cookies.

Toestemming en veranderingen aan het privcacybeleid
Alufoto is gerechtigd het beleid op ieder moment te wijzigen. Als we dat doen, dan zetten we die veranderingen op deze pagina zodat je altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken.

Powered By OpenCart & PitchPrint
Alufoto © 2019